V rámci své profesní dráhy jsem nejprve vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, kde jsem absolvoval obor Výtvarná výchova pro základní umělecké školy. V té době jsem absolvoval na stejné fakultě ještě obor Arteterapie. Ve stejné době také víkendové studium na Psychoterapeutické fakultě v Praze. Potom jsem vystudoval obor Psychologie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Během té doby jsem absolvoval systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii v IVGT v Praze. Po skončení studia jsem pracoval 4 roky jako psycholog a psychoterapeut v Denním stacionáři Sananim v Praze (s klienty závislými na psychoaktivních látkách). Během té doby jsem složil atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci z psychoterapie. Následně jsem pracoval 6 let v Denním sanatoriu Ondřejov v Praze (s klienty s psychotickým onemocněním). Absolvoval jsem ještě výcvik v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii (u Diabasis v Praze) a supervizní výcvik v Gestalt modalitě (IVGT). Nyní pracuji od roku 2011 na částečný úvazek na Psychosomatické klinice v Praze. Vedle toho mám Soukromou praxi od roku 2001. Během let jsem působil také jako lektor na Pedagogické fakultě v Č. Budějovicích, jako lektor arteterapie, jako lektor víkendových kurzů a workshopů v rámci sebepoznávacích programů v rozvojovém centru Nesměń v Jižních Čechách, jako procesní lektor v rámci psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii v Praze (IVGT). V současnosti poskytuji v rámci soukromé praxe ještě cvičnou terapii a případovou supervizi pro studenty Gestalt terapeutických výcviků.

Absolvované vzdělání a kompetence:

 • Splnění požadavků Certifikátu akreditovaného supervizora Evropské Asociace Gestalt terapie - EAGT
 • Supervizní výcvik v Gestalt modalitě v IVGT
 • Psychoterapeutický výcvik v PBSP – Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie
 • Certifikovaný kurz Rorschachovy diagnostické metody (Exnerův systém)
 • Registrace Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • Funkční specializace v psychoterapii - IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví)
 • Atestace z klinické psychologie - IPVZ
 • Naplnění požadavků členství v Evropské Asociaci Gestalt Terapie - EAGT
 • Rigorózní zkouška na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy – psychologie (PhDr.)
 • Jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy – klinická specializace (Mgr.)
 • Systematický akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii v Institutu Gestalt terapie (dříve IGAP, nyní IVGT)
 • Arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity (Bc.)
 • Pražská psychoterapeutická fakulta - diplom
 • Výtvarná výchova pro Základní umělecké školy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity (Mgr.)

Certifikáty a osvědčení:

 • Certifikát akreditovaného supervizora Evropské Asociace Gestalt Terapie (Certificate for an Accredited Supervisor EAGT)
 • Certifikát o obsolvování Supervizního výcviku v Gestalt modalitě v IVGT
 • Osvědčení o absolvování Psychoterapeutického výcviku v PBSP - Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie
 • Certifikát ze Základního kurzu Rorschachovy diagnostické metody
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu od Ministerstva zdravotnictví ČR (Registrace)
 • Osvědčení o splnění předpokladů pro udělení Funkční specializace v Systematické psychoterapii
 • Osvědčení o absolvování speciální průpravy v úseku činnosti Klinická psychologie ukončené ověřením znalostí (Atestace)
 • Certifikát o absolvování čtyřletého systematického výcviku v Gestalt terapii a psychosyntéze (dříve IGAP, nyní IVGT)

Členství v odborných společnostech:

 • Českomoravská psychologická společnost (ČMPS)
 • Evropská asociace pro Gestalt terapii (EAGT)
 • Asociace klinických psychologů (AKP)
 • Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP
 • Česká asociace PBSP (PBSP.CZ)
 • Česká asociace pro psychoterapii (ČAP)

 


Mé pracovní zkušenosti:

Od září 2011 do května 2013 - Lektor v sebezkušenostní skupině v rámci psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii v IVGT

Pracovní náplň: vedení dvouleté procesní skupiny během pětiletého psychoterapeutického výcviku v terapeutické dvojici (3 denní bloky)

Od září 2011 (stále trvá) - Klinický psycholog a psychoterapeut – Psychosomatická klinika s.r.o.
Pracovní náplň: individuální  psychoterapie (částečný pracovní úvazek)

Od února 2009 do září 2011 - Klinický psycholog a psychoterapeut – Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov (sanatorium)
Pracovní náplň: individuální psychoterapie, psychologická diagnostika (částečný pracovní úvazek)

Od září 2005 do února 2009 -Klinický psycholog a psychoterapeut – Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov (krizové oddělení)
Pracovní náplň: individuální psychoterapie, krizová intervence, krizové výjezdy za pacienty, psychologická diagnostika (pracovní úvazek 0,8)

Od května 2005 (stále trvá) -Soukromá praxe
Pracovní náplň: psychologické poradenství

Od ledna do listopadu 2003 -Externí pedagog na PF MU - Studium arteterapie
Pracovní náplň: přednášky o arteterapii a základech psychoterapie, vedení arteterapeutického ateliéru (víkendy)

Od září 2001 do srpna 2005 -Psychoterapeut a později psycholog - Denní stacionář Sananim
Pracovní náplň: individuální a skupinová psychoterapie, poradenství, arteterapie, skupina pro rodiče (plný pracovní úvazek)

Od srpna 2001 do května 2005 -Soukromá praxe
Pracovní náplň: poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti

2001 - 2012 -Lektor ve spolupráci s Nadačním fondem pro osobní rozvoj a zdraví České Budějovice (v Nesměni)
Pracovní náplň: tématizované víkendové kurzy osobního rozvoje

12.2 2001 - 30.6 2001 -Externí pedagog na PF JčU - Psychologie
Pracovní náplň: vedení prakticko-teoretického semináře Psychologie kreativity pro učitele

5.10 2000 - 5.2 2001 - Coworker v Camphill Community v Anglii
Pracovní náplň: dobrovolník v komunitě s mentálně postiženými - 4 měsíční stáž

1997 - 2000 -Externí pedagog na PF JčU - Arteterapie
Pracovní náplň: vedení arteterapeutického ateliéru, přednášky na vybraná témata (víkendy)