Psycholog PhDr. Jaromír Chrášťanský

Jsem klinický psycholog a psychoterapeut s atestací, funkční specializací a registrací, s výcvikem v Gestalt terapii a Pesso Boyden Psychomotorické psychoterapii. Ve své praxi využívám principy a přístupy obou psychoterapeutických směrů. Jako psycholog nabízím v soukromé praxi Psychologické poradenství. Jako psychoterapeut dělám podpůrnou a systematickou psychoterapii. Podle potřeby dělám jako psychoterapeut a psycholog také krizovou intervenci. Pro studenty psychoterapeutických institutů poskytuji cvičnou psychoterapii. Pro studenty Gestalt terapie nabízím případovou supervizi v Gestalt modalitě. Jako klinický psycholog a psychoterapeut pracuji také na Psychosomatické klinice. S klienty pracuji různě dlouho, od několika sezení zaměřených na nějaký konkrétní problém až po dobu více let, v případě dlouhodobé systematické psychoterapie. Pro klienty bez vážnějších potíží, ale se zájmem o práci na sobě – sebepoznání a osobní růst, nabízím práci na úrovni rozvoje osobnosti. S každým klientem hledáme podle jeho potíží a potřeb, také jeho individuální cestu.

Jako klinický psycholog nabízím:

  • Individuální i párové psychologické poradenství
  • Intervence pro dospělé.
  • Psychologické poradenství
  • Krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá psychoterapie
  • Krizová intervence
  • Rozvoj osobnosti

V rámci psychologického poradenství využívám přístupy, které vycházejí z principů:

  • Gestalt terapie
  • Pesso Boyden Psychomotorické Psychoterapie (PBSP)

 

Pro studenty psychoterapeutických institutů nabízím cvičnou terapii. Nabízím také případovou supervizi v Gestalt modalitě (individuální a ve skupině).

 


Jako člen Evropské asociace pro Gestalt terapii a jako registrovaný klinický psycholog mám povinnost kontinuálního vzdělávání v oboru (navštěvuji přednášky, workshopy, konference, intervizní skupiny...)
Průběžně absolvuji supervizi své práce (supervizor: MUDr. H. Fišerová)