jaromir psycholog

Jako klinický psycholog a psychoterapeut pracuji s lidmi, kteří mají různorodé potíže a důvody k tomu, aby mne zkontaktovali. Z toho důvodu hledáme s každým klientem v rámci psychoterapie a psychologického poradenství jeho specifický způsob řešení. Někdy mají někteří klienti obavu, zda mají dostatečně vážné potíže, aby s nimi mohli přijít. Někteří mají naopak obavu, zda jejich potíže nejsou příliš vážné, zda by neměli vyhledat spíše psychiatra. O tom všem můžeme společně mluvit, přičemž je možné i kombinovat psychologické poradenství či psychoterapii s psychiatrickou péčí. Jako psycholog a psychoterapeut mám zkušenost, že pokud se nám společně podaří navázat dobrý kontakt a pracovní spojenectví, můžeme se zabývat téměř jakýmikoli tématy, která jsme schopni vzájemně komunikovat. Pokud nemohu z nějakého důvodu pomoci, mohu doporučit či nabídnout kontakt na někoho z kolegů či zařízení (kontaktů mám dost).Nabízím Vám své psychologické a psychoterapeutické služby s osobním přístupem a odbornou garancí. Pracuji s klienty v následujících oblastech jejich potíží:

Následky stresu, syndrom vyhoření a únava
Životní krize v různých formách a etapách
Trauma a jeho následky
Rrůzné formy strachu a smutku
Úzkosti a úzkostné stavy, fobie, obsedantně kompulzivní poruchy, panické poruchy
Deprese a depresivní stavy
Poruchy a potíže v rámci psychotického onemocnění
Potíže se závislostmi (drogy, alkohol, automaty, hry, práce a další)
Problémy v sexuální oblasti
Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie…)
Psychosomatické poruchy
Poruchy spánku

Kromě této problematiky pracuji s klienty také na tématech, jako jsou: potíže při komunikaci; nízké sebevědomí a sebedůvěra; problémy ve vztazích; ztráta či chybění životního smyslu, či hledání nového životního směru; vyrovnávání se se ztrátou; nespokojenost v pracovní oblasti a další.

Není však nezbytné „mít nějaký problém“, pracuji s lidmi i v rámci jejich potřeby sebepoznání, osobního růstu a zlepšování kvality života.

 

Více informací o možnostech pomoci získáte na prvním sezení, případně se mi můžete ozvat dopředu telefonicky.

(Nemusíte se obávat, že byste mě rušili při práci, během sezení mám ztišený telefon a nepřijaté hovory vyřizuji v pauze.)

 

Cena a podmínky psychologického sezení