Psychologické poradenství i psychoterapie vyžadují pro zdárný průběh jasné podmínky a pravidla spolupráce, kterými je chráněn klient i psycholog či psychoterapeut. Je důležité, aby na začátku spolupráce klient o pravidlech a podmínkách věděl a souhlasil s nimi. 

Nabízím Vám své psychologické a psychoterapeutické služby s osobním přístupem a odbornou garancí.

Psychologické služby jsou nabízeny po předchozím telefonickém objednání
Jedno psychologické sezení trvá v rozsahu 50 min.
Počet sezení záleží na domluvě a individuálním kontraktu s klientem.
Sezení může probíhat od jednoho setkání až po dlouhodobé pravidelné vedení, s frekvencí obvykle 1x týdně.
Diskrétnost je samozřejmostí
Změnu nebo zrušení domluveného termínu sezení, je nutné ohlásil nejméně 2 dny předem, jinak je celá částka za neuskutečněné sezení účtována.
Nabízené služby jsou hrazeny přímou platbou

Je možné se informovat e-mailem, ale pro domluvu sezení preferuji kontakt po telefonu.
Pravidla spolupráce si řekneme a potvrdíme na prvním sezení.
Domluvený čas termínu a délka sezení (50min) jsou pevné, není možné čas přidávat.

 

Cena za jedno sezení: 1000 Kč